โรคที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน


โรคใกล้ตัวจากคอมพิวเตอร์ที่คอยทำลายสุขภาพ

โรคจากคอมพิเวตอร์

ในสมัยนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานค่อนข้างมาก แต่ถึงกระนั้นการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆก็จะเป็นตัวทำลาย สุขภาพจากการของตัวเราเองได้ ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหัว ปวดตา ปวดเมื่อยเนื้อตัว ทราบหรือไม่ว่าผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ในการทำงาน เล่นเกม หรืออินเตอร์เน็ตนั้น สามารถ จัดกลุ่มเรียกว่าเป็น โรคใกล้ตัวจากคอมพิวเตอร์ ไว้ดังนี้

 

- ปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตา

การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวันจะทำให้ตาขาดน้ำหล่อเลี้ยงเกิดอาการระคายเคือง และอาการที่ตามมาคือ ตาพร่า มองไม่เห็นชั่วคราว รวมทั้งสายตาสั้น นอกจากนี้ ยังมีอาการไมเกรนตามมาอีกด้วย เพราะกล้ามเนื้อตาจะบีบรัดเลนส์ตาจนล้า

- คอมพิวเตอร์วิชั่น ซินโดรม หรือซีวีเอส(CVS)

จะมีอาการปวดเมื่อยและล้าบริเวณดวงตา เคืองตา ตาแห้ง น้ำตาไหล ตามัว เห็นภาพซ้อน ปวดคอ หลัง และไหล่

 

- รีพิททีทีฟ สเตรน อินเจอรี หรืออาร์เอสไอ

เกิดจากการที่เรานั่งทำงานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างไม่ถูกสุขลักษณะ สามารถเกิดได้ทุกส่วนของร่างกาย ตั้งแต่แขน ข้อมือ ข้อนิ้ว แผ่นหลัง ต้นคอ หัวไหล่ และสายตา หากปล่อยไว้นานๆ อาจต้องผ่าตัดเอ็นก็มี

- อาการท้องร่วงเพราะคีย์บอร์ด (QWERTY Tummy)

โรคนี้เป็นโรคใกล้ตัวที่ทุกคนอาจจะละเลยกันมากน่ะครับ ชื่ออาการนี้มาจากกลุ่มตัวอักษรชุดแรกบนแป้นคีย์บอร์ดของท่านผู้อ่านน่ะละครับ(Q W E R T Y) สาเหตุที่ทำให้ท้องร่วงก็เพราะ เพราะ คีย์บอร์ดมีแบคทีเรียสะสมอยู่ และบางคนมักรับประทานอาหารหน้าจอคอมฯที่มีคีย์บอร์ด มือที่สัมผัสคีย์บอร์ดติดเชื้อแบคทีเรีย แล้วมาหยิบจับอาหารอาจทำให้แบคทีเรียเหล่านั้นปะปนในอาหารได้

-คาร์ปาลทุนเนล ซินโดรม เกิดจากการใช้ งานซ้ำๆที่บริเวณข้อมือ

หรือที่เรียกง่ายๆว่า “โรคมือขยัน” เพราะมักจะเกิดในท่านที่ใช้ข้อมือทำงานมาก ทำให้เอ็นรอบบริเวณข้อมือหนาตัวขึ้น แล้วไปกดเส้นประสาทที่วิ่งผ่าน ทำให้เกิดอาการชาและเจ็บได้ในเมื่อการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ยังต้องดำเนิน ต่อไป จะต้องคอยเตือนตัวเองให้ปรับสภาพการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ และลุกจากที่นั่งขึ้นมายืดเส้นยืดสายเป็นระยะเสียบ้าง เพื่อจะได้ให้บรรเทาเบาบางลง

เห็นมั้ยละครับว่าโรคที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์นั้น มันอันตายไม่น้อยเลย ซึ่งบางโรคเป็นโรคที่เรามองข้ามและละเลยมันไป ซึ่งบางครับอาหารมันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงถึงชีวิต แต่มันก็จะเป็นสิ่งที่มาบั่นทอนชีวิตเราได้ หากเราไม่ป้องกันและใช้งานให้ถูกวิธี Healthgood หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์กับผู้อ่านและผู้ที่ใช้คอมพิเวเตอร์เป็นเวลานานๆ อย่าลืมน่ะครับ “สุขภาพ จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป” , “โรคใกล้ตัวจากคอมพิวเตอร์”